Η ilicon σε συνεργασία με τη Saint-Gobain Glass και τη Swisspacer  διοργάνωσε στον χώρο της τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 3 σεμινάρια υαλοπινάκων  απευθυνόμενη σε μηχανικούς και τεχνικούς του κλάδου.

Η θεματολογία που αναπτύχθηκε ήταν:

 1. Εισαγωγή σε στατικούς υπολογισμούς γυαλιού
  Δυνατότητες και αναγκαιότητα.
 1. Αποστάτης διπλής υάλωσης
  Επίδραση στη θερμομονωτική ικανότητα και στην εμφάνιση συμπυκνώσεων.
  Μεθοδολογία Υπολογισμού.
  Λογισμικό Υπολογισμού. Παραδείγματα.
 1. Σύγχρονες τάσεις επιστρώσεων
  Διαφάνεια και ποιότητα φυσικού φωτισμού.
 1. Ανακύκλωση γυαλιού
  Δυνατότητες ανακύκλωσης σε εταιρείες κατεργασίας γυαλιού.
  Η ευθύνη του προμηθευτή.
  Το επιτυχημένο παράδειγμα της Saint-Gobain Glass.