Πυράντοχα Κουφώματα

Η ilicon προμηθεύει, κατασκευάζει και τοποθετεί πυράντοχες υαλόθυρες και πυράντοχα υαλοστάσια όλων των κατηγοριών πυραντίστασης κατά το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-2.

Οι πυράντοχες κατασκευές που αφορούν εξωτερικές ανοιγόμενες θύρες και εξωτερικά ανοιγόμενα παράθυρα που σχεδιάζει και εμπορεύεται η ilicon συνοδεύονται από γραπτή Δήλωση Επιδόσεων και φέρουν Σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 16034:2014.

certificate

Οι πυράντοχες υαλόθυρες είναι πιστοποιημένες ως σύστημα βάσει δοκιμής κατά το ΕΛΟΤ ΕΝ 1363. Οι πυράντοχες υαλόθυρες κατασκευάζονται από χάλυβα ή από αλουμίνιο, ανάλογα με τον σχεδιασμό. Οι υαλοπίνακες είναι πυράντοχοι αντίστοιχης κατηγορίας πυραντίστασης, δοκιμασμένοι ως σύστημα μαζί με το πλαίσιο. Το πάχος και η σύσταση των υαλοπινάκων εξαρτάται από την κατηγορία πυραντίστασης και τη θέση τοποθέτησης του κουφώματος.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επιλεγμένα αρχεία:

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επιλεγμένα αρχεία:

Πυράντοχα συστήματα αλουμινίου
Πυράντοχα συστήματα χωρίς προφίλ

Σχεδιασμός:

Βάσει της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, η ilicon σχεδιάζει και προδιαγράφει την κατάλληλη λύση πυράντοχων υαλόθυρων, παραθύρων και υαλοστασίων.

Οι κατηγορίες πυραντίστασης βάσει του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-2, είναι:

N

Κατηγορία EI (Integrity & Insulation)

Δομική ακεραιότητα & θερμική μόνωση έναντι της φωτιάς και της ακτινοβολίας της
N

Κατηγορία EW (Integrity & reduced radiation)

Δομική ακεραιότητα έναντι φωτιάς & μείωση της ακτινοβολίας της
N

Κατηγορία Ε (Integrity)

Δομική ακεραιότητα έναντι φωτιάς
Τα πυράντοχα υαλοστάσια και υαλόθυρες καλύπτουν ταυτόχρονα απαιτήσεις ως προς τη θερμομόνωση, την ηχομέιωση και την αυξημένη ασφάλεια έναντι βανδαλισμών και ακόμη και βολών.

Πυράντοχα Κουφώματα – Έργα:

COOPERATING COMPANIES