Παπαδοπούλου Bread Factory, Οινόφυτα

Τον Αύγουστο του 2022, η Ilicon ολοκλήρωσε την κατασκευή και την τοποθέτηση πυράντοχων σταθερών υαλοστασίων για την επέκταση του εργοστασίου Παπαδοπούλου Bread factory στα Οινόφυτα. Συγκεκριμένα, η απαιτούμενη κατηγορία πυραντίστασης ήταν ΕΙ120 (ακεραιότητα και μόνωση για 120 λεπτά). Επίσης, με βάση τις απαιτήσεις του έργου, ειδικές κατασκευές με πολυανθρακικά φύλλα τοποθετήθηκαν και στις δύο πλευρές των χωρισμάτων ΕΙ120.

Προδιαγραφές:

Τοποθεσία: Οινόφυτα, Αττική
Πελάτης: Μπαλλιάν Τεχνική Α.Ε.
Περιγραφή: Πυράντοχα σταθερά υαλοστάσια ΕΙ120
Τετραγωνικά: 40m2