Η εταιρεία μας

Η ilicon μπορεί και παρέχει καινοτόμες λύσεις στις τρέχουσες και στις αναδυόμενες ανάγκες των κατασκευών.

γνωριστε μασ

Προσφέρουμε μια σειρά κατασκευαστικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών

Προσφέρουμε μια σειρά κατασκευαστικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η ilicon με 20ετή πείρα είναι μια σύγχρονη εταιρεία μηχανικών και τεχνικών συμβούλων, που εργάζονται σε κάθε διάφανη πλευρά του κτιρίου, για να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή αισθητική, ασφάλεια και παθητική πυροπροστασία. Οι ιδέες των πελατών μας – με τις όποιες προκλήσεις – μετατρέπονται σε απτή πραγματικότητα.

Υπηρεσίες Consulting

Για ό,τι αφορά το κέλυφος του κτιρίου

Πυράντοχα Κουφώματα

Πιστοποιημένα βάσει του ΕΝ 13501-2

consulting

Για ό,τι αφορά το κέλυφος του κτιρίου

pirantoxa koufomata

Πιστοποιημένα βάσει του ΕΝ 13501-2

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η ilicon εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων, η ilicon έχει καθορίσει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ως εξής: “Η εμπορία δομικών υλικών, η παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι ειδικές κατασκευές παραθύρων, θυρών και προσόψεων για ασφάλεια και πυροπροστασία, η διαχείριση και επίβλεψη τεχνικών έργων παραθύρων, θυρών και προσόψεων ασφαλείας και πυροπροστασίας, συμμορφούμενα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις”.

Το σύστημα ποιότητας ισχύει για όλες τις διεργασίες, τις δραστηριότητες και τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Στρατηγική επιλογή της ilicon αποτελεί η διαρκώς βελτιούμενη παροχή υψηλής ποιότητας τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και πώληση προϊόντων προς τους πελάτες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της κατασκευής οικοδομικών έργων, της κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων και της παραγωγής και κατεργασίας υαλοπινάκων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής των πυράντοχων κατασκευών της ilicon, έχουν σχεδιασθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να συμμορφώνονται πλήρως στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες, όπως επίσης και στην Εθνική Τεχνική Νομοθεσία που επηρεάζουν το πεδίο δραστηριοτήτων της ilicon. Η ilicon έχει ενσωματώσει στο Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής τις απαιτήσεις που επιτάσσει το εν ισχύι πρότυπο ΕΝ 16034: 2014.

Η Διεύθυνση της ilicon δηλώνει την πλήρη και συνεχή δέσμευσή της για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τη διαρκή βελτίωσή του.

Ποιοι είμαστε

Ο κλάδος απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και οι ικανότητες των ανθρώπων μας αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ilicon.

Ποιοι είµαστε

Ο κλάδος απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και οι ικανότητες των ανθρώπων μας αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ilicon.

Γιώργος Ηλιάδης

MD-Owner

Δάφνη Αποστολίδου

Co Owner

Βιργίλιος Μαρωνίδης

Civil Engineer

Τατιάνα Κακανά

Business Administrator

Φρόσω Τσίβου

Civil Engineer

Κωνσταντίνα Χαρίτου

Civil Engineer

Χρήστος Μανάκος

Civil Engineer

Μαρία Άννα Σταύρου

Civil Engineer

Ελένη Τόδη

Civil Engineer

Σοφία Χαζαρίδου

Geologist

Κωνσταντίνα Κολλάρα

Civil Engineer

Χάρης Παπαχατζάκης

Civil Engineer

Χαράλαμπος Αμανατίδης

Mechanical Engineer

Η ILICON ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ συλλογων: