Η εταιρεία μας

Η ilicon μπορεί και παρέχει καινοτόμες λύσεις στις τρέχουσες και στις αναδυόμενες ανάγκες των κατασκευών.

γνωριστε μασ

Προσφέρουμε μια σειρά κατασκευαστικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών

Προσφέρουμε μια σειρά κατασκευαστικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η ilicon με 20ετή πείρα είναι μια σύγχρονη εταιρεία μηχανικών και τεχνικών συμβούλων, που εργάζονται σε κάθε διάφανη πλευρά του κτιρίου, για να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή αισθητική, ασφάλεια και παθητική πυροπροστασία. Οι ιδέες των πελατών μας – με τις όποιες προκλήσεις – μετατρέπονται σε απτή πραγματικότητα.

consulting

Για ό,τι αφορά το κέλυφος του κτιρίου

sistimata parathiron

Για υψηλές τεχνικές επιδόσεις

pirantoxa koufomata

Πιστοποιημένα βάσει του ΕΝ 13501-2

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η ilicon εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων, η ilicon έχει καθορίσει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ως εξής: “Η εμπορία δομικών υλικών, η παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η διαχείριση και επίβλεψη τεχνικών έργων, συμμορφούμενα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις”.

Το σύστημα ποιότητας ισχύει για όλες τις διεργασίες, τις δραστηριότητες και τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Στρατηγική επιλογή της ilicon αποτελεί η διαρκώς βελτιούμενη παροχή υψηλής ποιότητας τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και πώληση προϊόντων προς τους πελάτες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της κατασκευής οικοδομικών έργων, της κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων και της παραγωγής και κατεργασίας υαλοπινάκων.

Η Διεύθυνση της ilicon δηλώνει την πλήρη και συνεχή δέσμευσή της για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τη διαρκή βελτίωσή του.

Ποιοι είμαστε

Ο κλάδος απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και οι ικανότητες των ανθρώπων μας αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ilicon.

Ποιοι είµαστε

Ο κλάδος απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και οι ικανότητες των ανθρώπων μας αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ilicon.

Γιώργος Ηλιάδης

MD-Owner

george.iliadis@ilicon.gr

Δάφνη Αποστολίδου

Co Owner

dafni.apostolidou@ilicon.gr

Βιργίλιος Μαρωνίδης

Civil Engineer

virgilios.maronidis@ilicon.gr

Μαρία Στεφανούλη

Façade Engineer

maria.stefanouli@ilicon.gr

Φρόσω Τσίβου

Civil Engineer

froso.tsivou@ilicon.gr

Κωνσταντίνα Χαρίτου

Civil Engineer

konstantina.charitou@ilicon.gr

Η ILICON ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ συλλογων:

elipyka
enkas
hphos
poeovy