Πανγαία

Το Φεβρουάριο του 2020 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου της Εθνικής Πανγαίας, στο κέντρο της Αθήνας. Η ilicon συμμετείχε στο έργο με προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση πυράντοχων υαλοστασίων και υαλόθυρας αλουμινίου.

Προδιαγραφές:

Τοποθεσία: Αθήνα Κέντρο
Πελάτης: BALLIAN Techniki
Κατηγορία: Πυράντοχα υαλοστάσια και υαλόθυρες κατηγορίας πυραντίστασης ΕΙ90
Τετραγωνικά: 15 τ.μ.