Με γνώμονα πάντα τη συνεχή προσαρμογή στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις των προτύπων και κανονισμών, η ilicon πρόσφατα ολοκλήρωσε επιτυχώς, μέσω του κατασκευαστικού της τμήματος, της εταιρείας TALOS METALLBAU, τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης από διαπιστευμένο και  κοινοποιημένο φορέα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 16034:2014 και ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων (CPR, Regulation No. 305/2011).

Σύμφωνα με το πρότυπο προϊόντος EN 16034 «Συστήματα θυρών για πεζούς, βιομηχανικές, εμπορικές πόρτες, γκαραζόπορτες και ανοιγόμενα παράθυρα-Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης-Χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού», οι κατασκευαστές υποχρεούνται να παράγουν τα προαναφερθέντα προϊόντα με Σήμανση CE. Τα πυράντοχα κουφώματα υπάγονται στο Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης (AVCP) 1, το οποίο επιβάλλει κατ’ ελάχιστον ετήσια εξωτερική ιδιαιτέρως απαιτητική επιθεώρηση του κατασκευαστή, καθώς περιλαμβάνει λεπτομερείς ελέγχους και απαιτεί την απόλυτη τεκμηρίωση της παραγωγής προϊόντων πανομοιότυπων με αυτά που περιγράφονται στις αρχικές δοκιμές τύπου (ΙΤΤ).

Συγκεκριμένα, η ilicon διαθέτει για τα προϊόντα της «Πιστοποιητικό της Σταθερότητας της Επίδοσης», το οποίο έχει εκδοθεί από Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης έπειτα από επιθεώρηση του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC). Επομένως, οι πυράντοχες κατασκευές που αφορούν εξωτερικές ανοιγόμενες θύρες και εξωτερικά ανοιγόμενα παράθυρα που σχεδιάζει και εμπορεύεται η ilicon συνοδεύονται από γραπτή Δήλωση Επιδόσεων και φέρουν Σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 16034:2014.