Grand Hyatt Athens Hotel, 07.2018

Grand Hyatt Athens Hotel, 07.2018

Το καλοκαίρι του 2018 τέθηκε σε λειτουργία το ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens. Πρόκειται για την ανακατασκευή του πρώην ξενοδοχείου Athens Ledra. Η ilicon συμμετείχε στο έργο με προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων χαλύβδινων υαλοστασίων, αλλά και με προμήθεια του...