Εθνική Πινακοθήκη, 2020

Εθνική Πινακοθήκη, 2020

Εθνική Πινακοθήκη, 2020 Η ilicon το 2020 ανέλαβε και ολοκλήρωσε τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τοποθέτηση του κεντρικού υαλοπετάσματος σημειακής στήριξης με προένταση στο κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης, στην οποία έγινε επέκταση και ανακαίνιση των...
Πιστοποίηση ΕΝ 16034

Πιστοποίηση ΕΝ 16034

Με γνώμονα πάντα τη συνεχή προσαρμογή στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις των προτύπων και κανονισμών, η ilicon πρόσφατα ολοκλήρωσε επιτυχώς, μέσω του κατασκευαστικού της τμήματος, της εταιρείας TALOS METALLBAU, τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης από διαπιστευμένο...