Εθνική Πινακοθήκη, 2020

Η ilicon το 2020 ανέλαβε και ολοκλήρωσε τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τοποθέτηση του κεντρικού υαλοπετάσματος σημειακής στήριξης με προένταση στο κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης, στην οποία έγινε επέκταση και ανακαίνιση των χώρων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και εγκαινιάστηκε η λειτουργία τον Μάρτιο του 2021.

Προδιαγραφές:

Τοποθεσία: Αθήνα
Πελάτης: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε εργολαβία της TOMH
Περιγραφή: Υαλοπέτασμα σημειακής στήριξης με προένταση
Τετραγωνικά: 1540 τ.μ.