Την τελευταία πενταετία ο κατασκευαστικός τομέας έχει κάνει μεγάλα βήματα εξέλιξης όσον αφορά το κομμάτι της πυροπροστασίας, κατανοώντας την σπουδαιότητα των πυράντοχων υαλόθυρων εντάσσοντας τες σε διαδρόμους διαφυγής, χώρους κλιμακοστασίων, κεντρικές εισόδους κλπ. συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα, μιας και το γυαλί παρέχει μεγάλη διαφάνεια αλλά και τον ύψιστο βαθμό πυροπροστασίας.

Ωστόσο, παρόλο την εξέλιξη όπου έχουμε ήδη καταγράψει, υπάρχουν κομμάτια στα οποία υπάρχει ασάφεια μεταξύ ορισμένων βασικών εννοιών. Μία από αυτές τις έννοιες είναι η διαφορά μεταξύ πυράντοχων πορτών και καπνοστεγών πορτών. Συχνά, συγχέουμε τους δύο αυτούς όρους θεωρώντας απαραίτητο ότι οι πυράντοχες πόρτες είναι και καπνοστεγείς. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει.

Η διαφορά έγκειται στο ότι στόχος των πυράντοχων πορτών είναι να διακόψει την διάδοση της ακτινοβολίας της φωτιάς ενώ στόχος των καπνοστεγών πορτών είναι να διακόψει την διέλευση του καπνού. Αλλά πόσο επικίνδυνος είναι στην πραγματικότητα ο καπνός;

kapnosteganotita

Η εξάπλωση του καπνού μειώνει την ορατότητα προκαλώντας άγχος στους εγκλωβισμένους εντός του κτιρίου και δυσκολία πρόσβαση στο σημείο κατάσβεσης για τους πυροσβέστες.

Ο καπνός αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους και συχνά αιτία θανάτου των περισσότερων ανθρώπων κατά την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς, καθώς τους συνοδεύει στην διάρκεια διαφυγής τους από το κτίριο. Είναι γνωστό ότι η τοξικότητα από την εισπνοή προϊόντων καύσης μπορεί να προκαλέσει θερμική ή χημική βλάβη του αναπνευστικού συστήματος. Η άμεση θερμική βλάβη προκαλείται από την εισπνοή θερμού ατμού κοντά στην εστία της φωτιάς και αφορά τους ανώτερους αεραγωγούς.

Η χημική βλάβη, προκαλείται από την εισπνοή οργανικών μικροσωματιδίων διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους ή χημικών ερεθιστικών ουσιών και μπορεί να αφορά τόσο τους αεραγωγούς, όσο και το πνευμονικό παρέγχυμα. Η κυριότερη, άμεση αιτία θανάτου σε περίπτωση φωτιάς είναι η ασφυξία που οφείλεται στην κατανάλωση του οξυγόνου κοντά στην εστία της φωτιάς σε συνδυασμό με την εισπνοή μεγάλης ποσότητας καπνού. Συχνά συνυπάρχει και κάποιου βαθμού χημική ασφυξία με συστηματικά συμπτώματα, από την αδυναμία χρήσης του οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο. Η χημική ασφυξία οφείλεται σε εισπνοή προϊόντων ατελούς καύσης όπως το μονοξείδιο του άνθρακα ή το υδροκυάνιο από την καύση πχ. πλαστικών ή άλλων υλικών που περιέχουν άζωτο.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση φωτιάς για να αποφευχθούν τραυματισμοί και να έχουμε ομαλή διέλευση του πληθυσμού του κτιρίου από τις οδεύσεις διαφυγής καθώς και την διέλευση των πυροσβεστών για καταστολή της φωτιάς, επιβάλλεται να γίνει χρήση συστημάτων που θα μείωναν την επέκταση της φωτιάς ώστε να μειωθεί η εξάπλωση του καπνού.

Λαμβάνοντας υπόψη την μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου εφαρμόζονται συστήματα, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της φωτιάς καθώς εμποδίζουν την φωτιά να καταλάβει το κτίριο και προστατεύουν τις οδεύσεις διαφυγής. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι πέραν της πυραντίστασηςαπαιτείται και η καπνοστεγανότητα.

Ο κανονισμός θέτει το ζήτημα της έκλυσης καπνού από το Ευρωπαϊκό ΠρότυποEN13501-1, όπου στην ταξινόμηση των δομικών προϊόντων στην αντίδραση στην φωτιά, εμφανίζονται οι παράμετροι s1, s2, s3 με τους οποίους προσδιορίζεται η συμπεριφορά του προϊόντος στην έκλυση του καπνού και εντάσσει και την επίδοση Sm, με την οποία με βάση το πρότυπο ΕΝ13501-2 εννοούμε την διαρροή καπνού, δηλαδή την ικανότητα ενός δομικού στοιχείου να μειώνει ή να περιορίζει τη δίοδο θερμών αερίων ή καπνού από την μια πλευρά στην άλλη.

Για να αξιολογηθεί η διαρροή καπνού σε θερμοκρασία δωματίου, η δοκιμή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν ειδικά σχεδιασμένο θάλαμο καπνού ο οποίο έχει άνοιγμα στην μία του πλευρά για να τοποθετηθεί το δείγμα. Εντός του θαλάμου υπάρχει ένας αεραγωγός ο οποίος ελέγχει την πίεση που ασκείται και περιλαμβάνει έναν μετατροπέα πίεσης, ένα μέτρο ροής του καπνού και μία ψηφιακή οθόνη η οποία καταγράφει τις τιμές πίεσης και διαρροής κατά την διάρκεια της δοκιμής. Τα αποτελέσματα καθορίζονται από την διαρροή που υπάρχει περιμετρικά του ανοίγματος. Επίσης, γίνεται ο διαχωρισμός στην ικανότητα των κουφωμάτων να παρεμποδίζουν την διέλευση του καπνού σε μέσες θερμοκρασίες (S200) και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Sa.

Γενικά η καπνοστεγανότητα θα μπορούσε να συμβάλει στην ασφαλή διέλευση των ατόμων από τον χώρο, διότι ο καπνός θα συγκρατείται εντός του χώρου και μέσω του συστήματος απαγωγής θα οδηγείται εκτός του κτιρίου, το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί άγχος από περιορισμένη ορατότητα εντός του κτιρίου και να περιοριστούν οι τραυματισμοί κατά την προσπέλαση των ανθρώπων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε μια πιο ασφαλή εκκένωση του χώρου σε μικρότερο χρονικό διάστημα, παράλληλα όμως η προσπέλαση της πυροσβεστικής θα είναι πιο εύκολη και πιο άμεση.

Αναφορικά με τις πυράντοχες υαλόθυρες οι παράμετροι οι οποίοι εξασφαλίζουν την καπνοστεγανότητα είναι οι πυροδιογκούμενες ταινίες που τοποθετούνται ανάμεσα στην κάσα και το φύλλο καθώς επίσης και το λάστιχο αυτόματης καπνοφραγής (dropseal).

Συμπερασματικά, η κατανόηση και η εφαρμογή του κανονισμού στις μελέτες αποτελεί σημαντικό βήμα για την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Τα συστήματα πυράντοχων και καπνοστεγών θυρών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην διαχείριση της κίνησης του καπνού εντός του κτιρίου, καθώς όπως αναφέρθηκε βοηθούν στην ασφαλή διέλευση των ανθρώπων και λειτουργούν υποστηρικτικά για το σύστημα απαγωγής αερίων.

Επιπλέον, μελλοντικά τα συστήματα πυράντοχων και καπνοστεγών θυρών ίσως θα έπρεπε να μην εγκαθίστανται μόνο σε εξωτερικές τοποθετήσεις και σε κλιμακοστάσια αλλά και σε εσωτερικές τοποθετήσεις και ώστε να ενισχύσουμε την καπνοστεγανότητα.

Στην ilicon, με γνώμονα πάντα την συνεχή ανέλιξη σε θέματα γύρω από την φωτιά, κατασκευάζουμε γυάλινες πυράντοχες και καπνοστεγείς πόρτεςκατηγορίας πυραντίστασης ΕΙ 30, 60, 90 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13501-2. Η κλάση καπνοστεγανότητας των θυρών είναι η Sa/S200 και το μέγιστο διαθέσιμο ύψος των θυρών μπορεί να φθάσει έως 2500mm.

Για την ilicon
Χρήστος Μανάκος
Πολιτικός Μηχανικός
Ο Χρήστος Μανάκος είναι Πολιτικός
Μηχανικός στην εταιρεία ilicon, με
ενασχόληση ως τεχνικός σύμβουλος και
υπεύθυνος εφαρμογής στον τομέα των
τεχνικών προδιαγραφών για πυράντοχα
συστήματα.
Για την ilicon
Ελένη Τόδη
Πολιτικός Μηχανικός
Η Ελένη Τόδη είναι απόφοιτη του τμήματος
πολιτικών μηχανικών της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης. Εργάζεται στην
εταιρεία ilicon με ενασχόληση ως τεχνικός
σύμβουλος για θέματα τεχνικών
προδιαγραφών για θέματα που αφορούν
τα πυράντοχα συστήματα.