Από την ilicon ο κ. Γιώργος Ηλιάδης έκανε δύο παρουσιάσεις με θέματα αντίστοιχα «ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων Ασφαλείας» και «Σύγχρονες Τεχνολογίες Υαλοπινάκων για διαχείριση ενέργειας & ηχομείωση στο κέλυφος του κτιρίου», στο πλαίσιο ημερίδας το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 που οργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών Υαλοπινάκων μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας στη Λάρισα.