Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας

Η ilicon με τη Saint-Goban Glass Hellas συμμετείχαν στην 11η Τεχνική Ημερίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών με θέμα «Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 2 Μαρτίου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή τον νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας αλλά και την αλλαγή στον σχεδιασμό των νέων κιρίων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων με γνώμονα τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε από την ilicon ο Γιώργος Ηλιάδης με την παρουσίαση “Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και απαιτήσεις στην κατασκευή νέων και ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων”.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στο σχετικό βίντεο.