Συστήματα Παραθύρων

H ilicon προδιαγράφει κα προμηθεύει εξειδικευμένες και πιστοποιημένες λύσεις για παράθυρα με ιδιαίτερη αισθητική και υψηλή ενεργειακή επίδοση.

sistimata koufomaton

Συστήματα Κουφωμάτων

Λύσεις για υαλοπετάσματα ή παράθυρα με χαλύβδινο προφίλ και λύσεις συρόμενων παραθύρων με λεπτό προφίλ αλουμινίου.

Συστήματα Σκίασης

Προτάσεις για συστήματα περσίδων, ρολού και πλισέ υφάσματος που ενσωματώνονται στο διάκενο της υάλωσης.

Ενεργειακές Λύσεις Παραθύρων

Προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των παραθύρων.

Συστήματα Σκίασης

Προτάσεις για συστήματα περσίδων, ρολού και πλισέ υφάσματος που ενσωματώνονται στο διάκενο της υάλωσης.

Ενεργειακές Λύσεις Παραθύρων

Προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των παραθύρων.