Συστήματα Παραθύρων

H ilicon προδιαγράφει κα προμηθεύει εξειδικευμένες και πιστοποιημένες λύσεις για παράθυρα με ιδιαίτερη αισθητική και υψηλή ενεργειακή επίδοση.

sistimata koufomaton

Συστήματα Κουφωμάτων

Λύσεις για υαλοπετάσματα ή παράθυρα με χαλύβδινο προφίλ και λύσεις συρόμενων παραθύρων με λεπτό προφίλ αλουμινίου.

Shading

Συστήματα Σκίασης

Προτάσεις για συστήματα περσίδων, ρολού και πλισέ υφάσματος που ενσωματώνονται στο διάκενο της υάλωσης.

Energy 2

Ενεργειακές Λύσεις Παραθύρων

Προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των παραθύρων.

Συστήματα Σκίασης

Προτάσεις για συστήματα περσίδων, ρολού και πλισέ υφάσματος που ενσωματώνονται στο διάκενο της υάλωσης.

Shading
Energy 2

Ενεργειακές Λύσεις Παραθύρων

Προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των παραθύρων.