Χαλύβδινα Παράθυρα

Λύσεις για χαλύβδινα παράθυρα που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση, λειτουργικότητα, διάρκεια στον χρόνο, ασφάλεια και άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επιλεγμένα αρχεία:

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επιλεγμένα αρχεία:

Forster windows-doors without thermal break

Αρχική  >  Downloads Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το αρχείο για περισσότερες πληροφορίες. [email-download...

Forster Unico XS window

Αρχική  >  Downloads Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το αρχείο για περισσότερες πληροφορίες. [email-download...

Forster doors-windows with thermal-break

Αρχική  >  Downloads Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το αρχείο για περισσότερες πληροφορίες. [email-download...

Ottostumm Products Poster

Αρχική  >  Downloads Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το αρχείο για περισσότερες πληροφορίες. [email-download...

Ottostumm Products Catalogue

Αρχική  >  Downloads Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το αρχείο για περισσότερες πληροφορίες. [email-download...

Forster References

Αρχική  >  Downloads Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το αρχείο για περισσότερες πληροφορίες. [email-download...

Forster Innovation 2019

Αρχική  >  Downloads Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το αρχείο για περισσότερες πληροφορίες. [email-download...

Προδιαγραφές:

Ανάλογα με τις προδιαγραφές του έργου, προτείνεται και σχεδιάζεται η κατάλληλη λύση χαλύβδινων παραθύρων ώστε να καλύπτονται όλες οι εκάστοτε τεχνικές απαιτήσεις.

   N
   Θερμοδιακοπή στο προφίλ με Uf>1.0W/m2K
   N
   Δυνατότητα για τριπλή υάλωση
   N
   Υψηλή ηχομείωση
   N
   Προστασία έναντι διάρρηξης RC4
   N
   Αντιβαλλιστική προστασία FB4
   N
   Πυραντίσταση
   N
   Δυνατότητα για ανοιγόμενα, συρόμενα και ανακλινόμενα παράθυρα
   N
   Δυνατότητα για ανοξείδωτα χαλύβδινα και μπρούτζινα παράθυρα
   N
   Ανθεκτικότητα σε περιβάλλον υψηλής διάβρωσης