31/5/2014, Θεσσαλονίκη - Εκδήλωση του ελληνικού τμήματος της ASHRAE

παρουσίαση από Γ.Ηλιάδη στην εκδήλωση του ελληνικού τμήματος της ASHRAE. θεματολογία " Επιλογή υαλοπινάκων σε κτίρια που καλύπτουν απαιτήσεις Θερμομόνωσης-Ασφάλειας και προστασίας"

 

Σε γενικές γραμμές η παρουσίαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία:

  • Εισαγωγή στις απαιτήσεις επίδοσης από τα διαφανή τμηματα όψεων (ΚΕΝΑΚ)
  • Τυπικές λύσεις υαλοπινάκων, διπλών-τριπλών υαλώσεων.
  • Ο ρόλος των επιστρώσεων-διακένων-αερίων πλήρωσης, ΕΝ10077
  • Ασφάλεια έναντι πτώσης, ΕΝ12600
  • Ασφάλεια εναντι εξωτερικών επιβουλών, ΕΝ356, ΕΝ1063
  • Πολυστρωματικοί υαλοπίνακες (laminated) ΕΝ14449
  • Υαλοπίνακες με επιπρόσθετη θερμική κατεργασία, (tempered) ΕΝ12150
  • Δομική πυροπροστασία ΕΝ13501
  • Διαδικασία πιστοποίησης-αποδοχής σύμφωνα με CPR 305/201, CE marking, δήλωση επίδοσης.
sceenline pelini skyframe forster

Πνευματικά δικαιώματα ili - Con © 2016, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

facebook in you