Νέα

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος για τα συστήματα χάλυβα

Προκειμένου να πιστοποιήσει την αειφορία των προφίλ που είναι κατασκευασμένα από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα, η Forster παρέχει στους κατασκευαστές της από το εργαστήριο ift Rosenheim, δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με EPD (Environmental Product Declaration) σε συμφωνία με τα πρότυπα DIN ISO14025 και EN 15804 για παράθυρα, πόρτες και προσόψεις .

 

Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό περιβαλλοντικής συμβατότητας και επομένως ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει την αειφορία του κτιρίου, το οποίο σύντομα θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των απαιτήσεων μελέτης και κατασκευής κτιρίων, και ιδιαίτερα για έργα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Διαφορετικά συστήματα για την πιστοποίηση κτιρίων ανά τον κόσμο (LEED, BREAM, DGNB, BNB) συνήθως αξιολογούν τα κτίρια στις εξής κατηγορίες :χάλκινο, ασημένιο, χρυσό.Τα συστήματα πιστοποίησης αειφορίας στηρίζονται στο μοντέλο τριών πυλώνων:οικολογία, (διαθεσιμότητα πηγών) κοινωνικός πολιτισμός (κατάργηση των φραγμών ) και οικονομία.Οι τρεις αυτοί πυλώνες αντιμετωπίζονται από μια ολιστική πλευρά. Από τη στιγμή που η αειφορία απαιτείται από την Ε.Ε.στην οδηγία των κατασκευαστικών υλικών (CPR), στο μέλλον θα αποτελεί υποχρεωτική ιδιότητα όπως συμβαίνει σήμερα με την ηχομείωση.

Η Forster , προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, σε συνεργασία με μέλη του VFF((Verband Fenster + Fassade, Frankfurt) ανέθεσε στο ift in Rosenheim την παραγωγή των EPD(Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος)σε συμμόρφωση με τα πρότυπα DIN ISO 14025 και EN 15804 για παράθυρα, πόρτες και προσόψεις, κατασκευασμένες από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα.Τα δομικά προϊόντα χαρακτηρίζονται στις φάσεις της παραγωγής, της δόμησης, της χρήσης, της παρακολούθησης χρήσης και της δυνατότητας ανακύκλωσης.Έτσι περιγράφονται οι συνολικές απαιτήσεις ενέργειας και πόρων .

Οι περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος που παρέχει η Forster έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τους κατασκευαστές ως βάση για να αποκτήσουν τις δικές τους EPD ,οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πιστοποίηση κτιρίων .

sceenline pelini skyframe forster

Πνευματικά δικαιώματα ili - Con © 2016, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

facebook in you